Menu
Max_Weber

КНСБ иска национално съгласие за спешни реформи в образованието, здравеопазването и пенсионната система

Проведе се среща на ръководството на КНСБ с кандидатите за депутати в Европейския парламент от листата на политическа партия ГЕРБ.

В срещата от страна на КНСБ участваха: президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите – Чавдар Христов, Пламен Нанков и Николай Ненков, изпълнителния секретар Асия Гонева, също така и Георги Петров, председател на НФЕ, Васил Яначков на СФ „Металици” и Петър Абрашев, председател на ФСОГСДП. В срещата взе участие председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, а от страна на кандидатите за депутати в Европейския парламент от листата на ПП ГЕРБ: Томислав Дончев - водач на листата, Андрей Ковачев и Мария Габриел.

Президентът на КНСБ подчерта някои от акцентите на Манифеста „За повече справедливост, солидарност и социални измерения на икономическия растеж”, който КНСБ изготви по повод предстоящите избори на 25 май 2014 г. за Европейски парламент. Той изтъкна, че КНСБ ще приветства едно активно ангажиране на българските евро-депутати със становищата на социалните партньори и мненията на гражданското общество за отстояването на национално отговорни позиции в ЕП, за общи социална политика на европейско ниво, за изготвяне на рамкова директива за колективното трудово договаряне. И в тази връзка не приемаме и опитите за преразглеждане на постигнатото в колективните трудови договори.

Днес с най-голяма сила стои въпросът за справедливото и достойно заплащане. Разликата в доходите и заплащането на труда в най-бедната в ЕС - България, съчетана с ниски равнища на цената на труда, води до висок дял на „ниско платените работници”. Налице са съществени проблеми в разпределението и преразпределението на създадения продукт. Компенсацията на наемния труд в България като дял от БВП е сред най-ниските в Европа.

Подкрепяме тезата на ЕК, че „съотношението минимална – средна работна заплата е подходящ индикатор за оценка влиянието на МРЗ върху дела на доходите от труд и диференциацията в заплащането между различните групи наемни работници. Сравнителният анализ на разходите за труд на европейско равнищепоказва, че ипо този показател България заема последно място в ЕС-28, което не може да не ни притеснява.

КНСБ ще иска общ, качествен и резултатен дебат за постигане на национално съгласие за спешни реформи в образованието, здравеопазването и пенсионната система.

На въпроса на Томислав Дончев „Какво е отношението на КНСБ към 7-годишното ни членство в ЕС?” , президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че членството ни в ЕС е без алтернатива, както и европейския социален модел.

На срещата бившият премиер, Бойко Борисов направи кратък анализ на проекта „ Южен поток” във финансов и пазарен план във връзка с енергийната независимост на България. Той призова ръководството на КНСБ да се заинтересува на експертно ниво какви ще бъдат ползите за България.

На срещата бе подчертано , че Конфедерацията на независимите синдикати в България настоява и ще настоява за изграждане на адекватни механизми на съгласуване и контрол, които да служат като естествен мост между българските избиратели и техните представители в Европейския парламент. Синдикатът ще инициира и очаква поддържането на ефективмни системни контакти с евродепутатите на България, за да им предоставя мнения и съображения по важни за социално-икономическото развитие на страната въпроси.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...