Menu
Max_Weber

Подписани са договорите, свързани с изграждането на Северната скоростна тангента

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха подписани три договора, свързани с изпълнението на лот 70 от ОП „Регионално развитие“. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Стефан Чайков подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата дължина на Северната скоростна тангента е 16,54 км. Пътният проект е важен за София и страната, тъй като в нея се пресичат АМ „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ и пътят София – Калотина, подчерта министър Терзиева. Обектът не е част от Трансевропейската транспортна мрежа, но осигурява свързаност между няколко коридора – №IV, VIII и X. През тях се осъществява трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.
Инж. Чайков и инж. Николай Пашов, управител на консорциум „ХПВС-ССТ“, подписаха договора за проектиране и строителство на обекта. Стойността му е 149 999 999 лв. без ДДС. В консорциума участват „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Водстрой 98“ АД.
Проектирането на обекта започва веднага след подписването на договора, а строителните дейности е предвидено да стартират през лятото. Срокът за завършването на обекта е до края на 2015 г. Северната скоростна тангента е един от от най-сложните обекти в техническто отношение, посочи инж. Стефан Чайков. В момента средно на денонощие по Северната дъга на Софийския околовръстен път преминават около 15 хиляди превозни средства. Прогнозата е, че през 2030 г. трафикът ще нарасне до 25 хиляди средно за 24 часа. По проекта е предвидено изграждането на 6 пътни ленти, по 3 в едно направление. Ще бъдат построени 19 големи съоръжения, 5 пътни възела и т. н. Трасето преминава над 3 реки - р. Какач, Владайска и Перловска, пресича 20 електропроводи и газопроводи и 20 ВиК мрежи.
Инж. Чайков и Димитър Марикин, представител на Обединение „СЖС ТЕХНОС - СЖС БЪЛГАРИЯ“, подписаха договора за строителен надзор на тангентата. Стойността му е 735 000 лв. без ДДС. В обединението участват „СЖС България“ ЕООД, гр. София и „СЖС Технос С.А.“, Испания.
Северната скоростна тангента преминава през землищата на кварталите на София - Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци и Враждебна. За изпълнението на проекта е необходимо да извършат редица действия от АПИ и Столична община, които са разписани в рамкото споразумение от 30 март 2010 г., така че всички съвместно трябва да положат максимални усилия, за да се спазват сроковете, подчерта министър Терзиева. В него е посочено, че Столична община трябва да проведе отчуждителните процедури за изместване на обекти на техническата инфраструктура, попадащи извън обхвата на пътя, трябва да осигури необходимите устройствени планове за съоръженията на техническата инфраструктура, да довърши изграждането на продължението на бул. „Илиянци“ до надлеза на съществуващата околовръсна жп линия до връзката му с бул. „Лазар Михайлов“ и изграждането на продължението на бул. „Източна тангента“ от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Чепинско шосе“. Ангажимент на АПИ е да предприеме дейности за отчуждаване на засегнатите частни имоти до края на август 2014 г., да уведоми собствениците на имотите и да преведе сумите за обезщетения. Експертните оценки на имотите са изготвени от лицензиран оценител след процедура по ЗОП и методика, определена през 2010 г., обясни министър Терзиева.
Председателят на УС на агенцията инж. Стефан Чайков и членовете на УС – инж. Илиана Захариева и инж. Дончо Атанасов, за трети пореден път днес се срещнаха с представители на собствениците на имотите, недоволни от определената им оценка. Отново са обсъдени юридическите възможности за действия от АПИ. УС на АПИ пое ангажимент представители на засегнатите собственици да участват в работните групи при изпълнението на техническия проект, за да не се допуснат технически решения, застрашаващи нормалното ползване на земите край на Северната скоростна тангента.
Направената оценка на имотите е изцяло съобразена с разпоредбите на Закона за държавната собственост, отнасящи се до принудителното отчуждаване на имоти за държавни нужди. В изпълнение на нормативната уредба лицензираният оценител е работил, както следва:
•    за землища Орландовци и Враждебна са налице подходящи пазарни аналози и оценката е изработена чрез осредняване на посочените в тях цени. Осреднената стойност е между 16 000 – 20 000 лв./дка;
•    за землища Бенковски, Илиенци, Требич и Малашевци от представените вписани сделки не са открити подходящи аналози и оценката за земеделските земи е изготвена по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи. Стойността е между 400 – 1 200 лв./дка;
•    За засегнатите урегулираните имоти, поради липса на подходящи пазарни аналози, равностойното парично обезщетение е определено като удвоена данъчна оценка и е между 37 000 – 47 000 лв./дка.
    Отчуждителните процедури на този етап не са пречка за изпълнението на подписаните договори, тъй като той е на инженеринг. Първо ще се извърши проектиране на обекта, а след това ще се предприемат строителните дейности, обясни инж. Чайков. Източник: Пресцентър АПИ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...