Menu
Max_Weber

Длъжника ще може да заяви вида на задълженията, които приоритетно ще погасява

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които първо иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране.

Изменението в ДОПК, внесено от Йордан Цонев, бе прието днес на първо четене.
Законопроектът за изменение и допълнение на ДОПК е изготвен заради Решение 2 от 4 февруари 2014 г. на Конституционния съд. Съгласно мотивите на конституционното решение действащата законова редакция не осигурява в максимална степен реализирането на социалните права на лицата, гарантирани в Конституцията, чрез възприетия общ ред за погасяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, установявани от Националната агенция за приходите, посочват вносителите.
С тази промяна, която се прави сега, се регламентира разпределението на сумите, постъпили за плащане на съответния вид публични задължения, посочват вносителите. С постъпилата сума ще се погасява задължението, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те ще се погасяват съразмерно. Запазва се правото на електронен достъп на лицата до данъчно-осигурителната им сметка, като им осигурява възможност във всеки един момент да знаят дали са погасили своите задължения. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване с цел запазване на правата на самоосигуряващите се лица и на здравно осигурените лица да посочват кое от задълженията си погасяват.
Парламентът прекрати заседанието поради липса на кворум. След 30-минутна почивка в пленарна зала се регистрираха само 109 народни представители. Това наложи заместник-председателят на Народното събрание Алиосман Имамов да закрие заседанието. Следващото заседание ще е утре – 18 февруари 2014 г., от 10.00 часа. Предвижда се депутатите да продължат с второто четене на текстове от новия Изборен кодекс.
Източник: Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...