Menu
Max_Weber

Лихвата по кредити за селскостопански инвестиции и пчеларство пада до 5%

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ годишният лихвен процент за новоотпусканите пряко от фонда кредити е намален от 6% на 5%.

Облекчените лихвени условия ще се прилагат за новоотпусканите от ДФЗ през 2014 г. кредити по схемата за инвестиции в селското стопанство и за пчелари с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Промяната е в отговор на предложения на редица браншови организации и цели да облекчи условията за реализация на проектите. 


Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство подкрепя създаването, възстановяването и отглеждането на трайни насаждения, оранжерийното производство, изграждането и оборудването на животновъдни ферми, както и покупката на животни, техника и оборудване. Подробна информация за схемата ще намерите на www.dfz.bg/ Държавни помощи/ Кредитна схема за инвестиции.  


Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г. дава възможност на бенефициентите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки Б и Г - закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Подробности за кандидатстването са публикувани на www.dfz.bg/Държавни помощи/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.


Източник: Пресцентър ДФ „Земеделие”

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...