Menu
Max_Weber

Финансовото министерство преотвори емисия еврови ДЦК

Министерството на финансите преотвори за втори път емисията 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 25 млн. евро с падеж 12 февруари 2021 година. На проведения днес аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2,26%. За сравнение, постигнатата при първия аукцион на емисията, проведен на 12 февруари 2014 г., доходност е 2,92%, а при първото преотваряне на 28 април 2014 г. - 2,52 процента. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 77,175 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 3,09.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните фондове – 45,96%, следвани от банките – 31,20%, застрахователни дружества – 14,13% и гаранционни фондове и инвестиционни посредници - 8,71 на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 151 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации на редица държави от ЕС и региона: Италия (2,45%), Испания (2,59%), Румъния (2,81%), Словения (3,03%) и Хърватия (4,28%).

Източник: Пресслужба Министерство на финансите
 

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...