Menu
Max_Weber

Икономически препоръки на ЕК към страните-членки

Европейската комисия прие серия препоръки към отделните страни членки във връзка с икономическата политика, за да се укрепи започналото преди година възстановяване.

Препоръките се основават на подробни анализи на положението във всяка страна и в тях се предоставят насоки за засилване на растежа, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места през 2014-2015 г.

Според анализа на Комисията благодарение на непрекъснатите усилия по отношение на политиката на всички равнища през последните години устоите на икономиката на ЕС са станали много по-стабилни. Въпреки това през 2014-2015 г. растежът ще остане неравномерен и нестабилен, така че набраната инерцията за реформи трябва да се поддържа. В дългосрочен план потенциалът на ЕС за растеж все още е относително нисък: високите равнища на безработица и трудното социално положение ще се подобряват бавно, а преодоляването на големия недостиг на инвестиции ще отнеме време.

Източник: Представителство на ЕК в България

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...