Menu
Max_Weber

Качествено водоснабдяване на поносима цена?

„Правителството изпълнява поетите ангажименти и приоритетите, които си е поставило, а именно започнахме дългоочакваната реформа във ВиК – сектора.“ С тези думи министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри работна среща на тема „Приоритети в отрасъл ВиК“. В срещата участваха 28-те областни управители от страната и експерти във водния сектор.

„Стартирахме реформата в сектора още от встъпването ми като министър на регионалното развитие“, обясни Терзиева и подчерта, че това е стъпка, която до момента  не е правена от нито едно правителство.“ Министърът подчерта, че реформата е от изключително значение за постигане на  всички критерии, свързани с ВиК сектора до 2020г.–  надеждни съоръжения и качество на водите, като се създадат  условия  и  за устойчиво развитие на отрасъла.

Терзиева отчете направените до момента първи стъпки, а именно - приетата Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в периода 2014-2023г.; готовият  Правилник за дейността на ВиК – асоциациите по места; одобрените 51  Генерални –регионални планове за ВиК, с които се направи и оценка на инфраструктурата; изготвените инвестиционни програми за поддържането и развитието на системите в краткосрочен и дългосрочен план. Министърът съобщи, че вече се изпълнява проект за подкрепа на реформата във ВиК отрасъла, за надграждане на капацитета на експертите по ВиК и администрацията.

Пред участниците в срещата регионалният министър съобщи, че се водят преговори, съвместно с Министерството на околната среда и водите, ВиК – операторите да станат бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда“. „Въпрос на преговори е да защитим още от 2015г., по първите схеми,  да имаме пилотни, интегрирани проекти в региони, изпълнявани от асоциациите“, посочи министър Терзиева.
Министърът подчерта, че водоснабдяването с качествена вода е световен проблем и е особено важно чрез активна работа и широка информационна кампания да стане ясно, че бъдещето на ВиК – сектора е неговата консолидация. „Не бива да се работи раздробено. Ако останем в това положение съществува голям риск дружествата да се декапитализират и да започнат да фалират, което ще ги лиши от изпълнение на функциите им. Необходим е интегриран подход на регионално ниво при инвестициите във ВиК сектора“, коментира още Терзиева.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...