Menu
Max_Weber

9 са отворените ценови оферти за разширен идеен проект за тунела под Шипка

9 са отворените ценови оферти за „Изработване на разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Ценовите оферти са на:


„Инжконсултпроект” ООД - 189 878.80 лв. без ДДС;
„Трафик Холдинг” ЕООД - 226 642.76 лв. без ДДС;
„Свеко Енерго проект” АД - 219 600 лв. без ДДС;
Консорциум „Групо Текопи-Алве”, в който участват: „Текопи” АД, „Алве Консулт”ЕООД и „Текопи Инженеринг” АД - 197 626.08 лв. без ДДС;
Обединение „Виа план – Амберг 2013”, в което участват: „Амберг Инженеринг Словакия” ЕООД и „Виа План” ЕООД - 214 789.20 лв. без ДДС;
„Илия Бурда” ЕООД - 164 807.60 лв. без ДДС;
„Рутекс” ООД - 294 898.08 лв. без ДДС;
„Пътпроект” ЕООД- 198 920 лв. без ДДС;
Консорциум „Мости”, в който участват: „Мости България” ООД и „Мости Катовице” Сп.зо.о. - 104 232.40 лв. без ДДС.


Целта е да се определи оптималната дължина на тунела под връх Шипка, с доказана техническа и икономическа целесъобразност на местата на порталите и да се оформят функционално и архитектурно в съответствие с околната среда видимите части на конструкцията, съоръженията и инсталациите в тунела.


Източник: Пресцентър АПИ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...