Menu
Max_Weber

ЕК: Благоприятни перспективи за пазара на мляко

Европейската комисия публикува доклад за ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действието на разпоредбите на приетия през 2012 г. Пакет за млякото. В него се очертават сравнително благоприятни перспективи за пазара на мляко и млечни продукти, прави се равносметка на изпълнението на разпоредбите и преглед на възможностите на Пакета за млякото и се набелязват допълнителни съображения с оглед на отмяната на квотната система през 2015 г.

Така нареченият „Пакет за млякото“, който бе приет през 2012 г. съгласно процедурата за съвместно вземане на решение, има за цел да укрепи позицията на производителите на мляко и млечни продукти във веригата за доставки, да засили пазарната ориентация на сектора и да го подготви за устойчиво бъдеще, преди всичко като се извлекат поуки от кризата на пазара на млечни продукти през 2009 г. Държавите членки разполагат с възможността да направят задължително сключването на писмени договори между млекопроизводителите и млекопреработвателите. Земеделските стопани могат чрез организации на производители да договарят колективно условията на договорите, включително цената на суровото мляко. Специални разпоредби на ЕС за междубраншовите организации дават възможност на участниците във веригата за доставки на мляко и млечни продукти да водят диалог и да извършват редица дейности, а държавите членки могат при определени условия да прилагат правила за регулиране на предлагането на сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...