Menu
Max_Weber

С европари рехабилитират път, свързващ областите Ямбол и Хасково

Изпълнени са над 90% от строително-монтажните дейности по проекта за рехабилитация и реконструкция на 14,6 км от път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Голям Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол.

Път III-7602 е пряка транспортна връзка между областите Ямбол и Хасково. Участъкът осигурява достъпа до ТЕЦ „Марица Изток“ и поема потока от автомобили към ГКПП Свиленград. С рехабилитацията на пътната отсечка, която не е основно ремонтирана от около 30 години, ще се подобри безопасността на движение и удобството при пътуване. Ще се улесни и директната връзка между Голям Манастир, Крумово, Генерал Инзово и Роза. По-добрата инфраструктура ще подпомогне развитието на туризма и получаването на качествени административни, здравни, образователни и културни услуги на територията на област Ямбол.

Строително-монтажните дейности се извършват от „Технострой-инженеринг 99” АД. Стойността на договора е 7 607 595,18 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява „Пътконсулт 2000” ЕООД. Техният договор е за 179 520 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта е 8 037 983,62 лв. с ДДС.

Основният ремонт на третокласния път е в лот 59 на Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Лот 59 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПРР, приоритетна ос 2: “Регионална и местна достъпност”, операция: 2.1. “Регионална и местна пътна инфраструктура”.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...