Menu
Max_Weber

Градски транспорт: Насърчаване използването на комбинация от транспортни средства

Европейската комисия обяви 19 действия, които ще получават финансиране в рамките на кампанията за устойчива градска мобилност Do The Right Mix (Използвай правилния микс). Всяко от избраните действия ще получи максимум 7000 евро за подпомагане на дейности за насърчаване на по-екологосъобразни и по-устойчиви начини за придвижване в града, като например конкурси по дизайн и образователни дейности.

„По време на тази кампания Европа показа, че е невероятно иновативна в изграждането на култура на устойчива градска мобилност“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас. „Различните дейности показаха, че устойчивият транспорт може да бъде достъпен за всички. Надяваме се, че благодарение на финансирането организаторите на тези дейности ще могат да продължат със своята отлична работа на местно равнище.“

Използвайки мобилни приложения и социални медии, тазгодишните дейности насърчават гражданите да преосмислят поведението си, когато става въпрос за избор на транспорт. Така например в региона Арнем-Неймеген в Нидерландия бе разработено мобилно приложение, вдъхновено от Обиколката на Франция. Целта на приложението е да накара хората да се придвижват с велосипед възможно най-често, за да бъдат избегнати задръстванията. Наградата за победителя е пътуване до Париж.

В Големия регион на Люксембург пътниците в обществения транспорт бяха приканени да се снимат със символи, представляващи различните превозни средства, които използват, след което да споделят снимките във Фейсбук. Участникът получил най-много гласове печели билети за обществения транспорт и настолна игра.

В Гдиния (Полша) конкурсът „Паркинг (р)еволюция“ ще прикани млади проектанти и архитекти да препроектират избрани паркинги, за да ги превърнат в най-привлекателните и естетически места в рамките на определен бюджет.

В рамките на 3-годишната кампания „Do The Right Mix“, вече в последната си година, бяха осъществени над 605 действия за устойчива градска мобилност на местно, регионално и национално равнище, регистрирани на уебсайта www.dotherightmix.eu. Целта е хората да бъдат насърчени да се откажат от пътуването с леки автомобили и да използват комбинация от по-устойчиви начини на транспорт в своето ежедневие. Дейностите за насърчаване на устойчивата мобилност, които могат да бъдат организирани от 28-те държави-членки на ЕС, както и от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, са представени на карта на мобилността на уебсайта, чрез която се осигурява по-голяма видимост за участниците в кампанията и техните дейности.

При последната покана за кандидатстване за финансиране бяха получени 66 заявления от 23 страни, увеличавайки обхвата на кампанията в сравнение с участващите през предходната година 18 страни.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...