Menu
Max_Weber

Отчуждават частни имоти за строителството на АМ „Марица” и „Струма”

Министерският съвет прие решения за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждането на пътни връзки при пресичането на автомагистрала „Струма” с пътя Петрич-Златарево и за строителството на участъка от автомагистрала „Марица” между Оризово и Харманли.
Имотите се намират в землищата на с. Марикостиново, община Петрич, на с. Ябълково, община Димитровград, на с. Поляново и гр. Харманли, община Харманли. Финансирането на процедурата по отчуждаване осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Решенията на Министерския съвет може да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

Кабинетът днес учреди ограничено вещно право – право на прокарване, в полза на община Нови пазар върху поземлени имоти – публична държавна собственост. Решението в свързано с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и свързаната с нея техническа инфраструктура и реконструкция на канализационната и водопропроводната мрежа на Нови пазар.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...