Menu
Max_Weber

15 млн. лв. за финансово затруднени общини

Правителството прие постановление за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г., които се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет. Те се предоставят на общини, отговарящи на изискванията по ПМС 117/2014 г. за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 година.

С ресурса ще се осигури финансова подкрепа в размер на 14,9 млн. лв. на 51 финансово затруднени общини. Мярката е част от поредицата стъпки на правителството за съживяване и стимулиране на бизнес средата в общините в резултат на подобряване на тяхното финансово състояние. Очакваните ефекти са намаляване на факторите и причините за натрупване на просрочени задължения от общините, подобряване на възможността им за приоритизиране и оптимизация на разходите, въвеждане на мерки за повишаване на събираемостта на приходите и намаление на просрочените задължения.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...