Menu
Max_Weber

Подписаха договора за разширен проект за тунела под Шипка

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора за изработване на разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.
Изготвянето на разширения идеен проект, след проведена обществена поръчка, е възложено на консорциум „Мости”, в който участват: „Мости България” ООД и „Мости Катовице” Сп.зо.о. От името на изпълнителя договорът подписа инж. Ева Панамска, упълномощен представител на консорциума. Стойността му е 104 232,40 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 120 календарни дни.

Изработването на идейния проект е една от стъпките за стартиране изграждането на тунел под връх Шипка. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява проекта за „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“. Той включва строителството на участък от 23,254 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка. Проектът е разделен на 5 етапа. Изпълнението на първия етап – рехабилитацията на участък от 7,6 км, завърши в края на миналата година. В момента се работи по втория етап. Той е с дължина 3,2 км и включва рехабилитацията и реконструкцията на съществуващия път. Трасето минава западно от кв. „Войново“ и завършва при с. Чехлевци. Третият, четвъртият и петият етап са изцяло ново строителство. Третият етап /5 км/ е от пътното кръстовище с път III-4404, с. Чехлевци до п. в. „Дядо Дянко“ в Габрово. Четвъртият етап /4,1 км/ е от п. в. „Дядо Дянко“ до кв. „Радецки“ и предвижда построяването и на етапна връзка на обходния път на Габрово с Шипченския проход /3,1 км/. В петия етап е построяването на участък от 10,5 км, включващ и тунела под Шипка с дължина около 3,2 км. Тунелът е предвиден за изграждане до 2020 г.

Проектът е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...