Menu
Max_Weber

Ще правят пътя Мездра - Ботевград

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа документите за откриването на две обществени поръчки за определянето на изпълнители за допълнително проектиране и строителство на 32,7 км от път I-1 (Е79) Мездра – Ботевград. Индикативната стойност на проекта е над 205 млн. лв. без ДДС. Проектът e предложен за финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г.

    Едната обществена поръчка е за допълнително проектиране и строителство на: „Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” лот 1, от км 174+800 до км 194+122”, а другата за допълнително проектиране и строителство на: „Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” лот 2, от км 161+367 до км 174+800”. Общата дължина на лот 1 е 19,3 км, а на лот 2 – 13,4 км. Индикативната стойност на лот 1 е 101 703 160 лв. без ДДС, а на лот 2 – 103 658 990 лв. без ДДС.
    Участъкът от км 161+367 до км 194+122 е част от път І-1 (Е-79) Видин – София, по трасето на общоевропейски транспортен коридор №ІV. Новопроектираният участък започва от км 161+367, обхваща директното трасе и пътни възли „Мездра”, „Дърманци”, „Ребърково”, „Люти дол”, „Новачене”, „Скравена” и „Ботевград”, отклонението за стадион „Локомотив” в гр. Мездра и пресичания с пътища: с. Люти дол – с. Типченица, с. Скравена – кариера „Скравена”, с. Скравена – вилна зона и достига до км 194+122, където отново се включва в съществуващия път І-1 (Е-79).
    Проектното трасе, разработено с обходи на селата Люти дол, Новачене и Скравена, е с габарит Г-20 - две самостоятелни платна с по две ленти за движение и разделителна ивица. По този начин ще се повиши безопасността на движение и ще се съкрати времето за пътуване.
    На лот 1 ще се построят 4 пътни възли – п. в. „Люти дол”, п. в. „Боженица”, п. в. „Скравена” и п. в. „Ботевград”. В отсечката ще има 13 големи съоръжиния - надлези и мостове, 3 селскостопански надлеза и т. н.
    На лот 2 са предвидени 4 пътни възли – п. в. „Мездра”, п. в. „Дърманци”, п. в. „Ребърково”, при км 162+230 – отклонение за стадион „Локомотив” и вилната зона на гр. Мездра, както и 8 големи съоръжения – надлези и мостове. На обекта ще има и 2 малки тунела - от км 172+570 до км 173+068, и от км 173+189 до км 173+520.
    Критерият за избор на изпълнител и на двете обществени поръчки е икономически най-изгодна оферта.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...