Menu
Max_Weber

Екатерина Захариева: Интересът на държавата е да запази околната среда, но без да гони инвеститорите

Министерството на регионалното развитие ще сезира прокуратурата отново по случая „Корал“, за да не се  допусне незаконно строителство
Вицепремиерът по икономическата политика и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева проведе среща с представители на  сдружение „Да запазим Корал”.  В срещата участваха и Милка Гечева – Началник на Дирекция за национален строителен контрол  и представители на Министерството на околната среда и водите.

Вицепремиерът Екатерина  Захариева подчерта, че опазването на българската природа е приоритет за правителството, но  трябва да се намери точния баланс между екологията, привличането на качествени инвеститори и правата на частните собственици. В случая с плажа „Корал“, тя отбеляза, че Министерството на регионалното развитие ще сезира прокуратурата с искане да протестира издадените разрешения за строеж поради наличие на тежки пороци при тяхното издаване, водещи до нищожност. Разрешенията са издадени и презаверявани без актовете, които се изискват по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Решенията за преценка на необходимостта от ОВОС са издавани в периода 2004-2006 г. и са изгубили своето правно действие, тъй като съгласно ЗООС срокът им е петгодишен. Освен това, липсват и оценки за съвместимост по ЗБР. Липсата на тези документи е основание за спиране на строежите от ДНСК, респ. – кмета на общината.

Екатерина Захариева бе категорична, че няма да се допусне строителство върху дюни. „Докато законът е нарушен ние ще действаме срещу нарушителите и ще спираме намеренията за застрояване“, категорична бе Захариева. Тя напомни, че проблемът с плажа „Корал“ датира от периода 2004-2006г., когато принципал на плажа като изключителна държавна собственост, преди приемането на ЗУЧК,  е бил областният управител на Бургас. В това си качество той е следвало да обжалва одобрените застроителни планове, с които е допуснато застрояването в съседните на плажа имоти. 

Вицепремиерът обясни, че опазването на дюните и плажовете от застрояване може да стане единствено с приемането на кадастрални и специализирани карти, които в момента се изготвят. „Липсата на кадастър и точно местоположение на  дюните доведе до  застрояването и унищожаването на природата през годините назад“, напомни  Захариева.  Към днешна дата няма актуализирани специализирани карти и регистри за 39 плажа с дюни по Черноморието.

За тях ще се направи всичко възможно до месец това да се случи. Сред тях е и  плажът „Корал“. При  замерването и заснемането са участвали и специалисти на Българска академия на науките.

Още миналата година на 18 април г-жа Захариева в качеството си на вицепремиер на предишното служебно правителство е издала заповед за създаване на междуведомствена работна група с представители от МРРБ, МОСВ, АГКК, която да координира и контролира дейностите по определяне на местоположението, вида  и характеристиките на пясъчните дюни, разположени на територията на черноморското крайбрежие във връзка със създаването на специализирани карти и регистри по ЗУЧК. Задачите на групата са: допълване на специализиран регистър към специализираните карти на морските плажове с данни за вида на дюните, създаване на специализирани карти и регистри на плажове, намиращи се в територии без одобрени кадастрална карта  и кадастрални регистри, както и създаване на специализирани карти  и регистри на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове. 

Според  Захариева приемането на кадастралните карти ще реши проблемите като цяло, защото ще е ясно записано кое е дюни, което е защитена зона, кое е резерват. „Така държавата ще стане по-коректен и прогнозируем партньор, за да не гони инвеститорите“, категорична бе тя.

Министър Захариева се обяви и за разделяне на плажовете по категории, за да са информирани туристите, кой плаж  какви условия предлага. Според нея добра мярка би било и обособяването на „зелени плажове“, какъвто може да е „Корал“. При отдаването на концесия за такива плажове могат да залегнат изисквания за ограничаване на броя на преместваемите обекти,  шезлонгите и чадърите, за да се осигури повече свободна площ.  Много туристи предпочитат почивка на тихи кътчета, без шумни спортни и атракционни съоръжения и да виждат около себе си повече природни материали вместо бетон.

Захариева се ангажира и с проверка за това как общините изразходват постъпващите при тях приходи от концесионната и наемната цена върху плажовете в размер петдесет на сто. По закон тези суми могат да се изразходва само за подобряване състоянието на морските плажове, например благоустрояване на прилежащите територии, осигуряване на транспортни връзки с местни пътища.

Началникът на ДНСК Милка Гечева съобщи резултатите от извършена нова проверка в община Царево относно издадените строителни книжа за плаж „Корал“. Тя беше категорична, че от стана на ДНСК ще се предприемат всички необходими действия, които са в правомощията на дирекцията, за недопускане изпълнението на строежи с нарушения по ЗУТ и на екологичното законодателство.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...