Menu
Max_Weber

Двама са кандидатите за поддържането на АМ „Люлин“ и на 151 км от АМ „Тракия“ - от Стара Загора до Бургас

Отворени са офертите за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обществената поръчка е с две обособени позиции:

•    Обособена позиция №1: АМ „Люлин” от км 0+000 до км 19+495, път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и АМ „Струма” от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км;
•    Обособена позиция №2: АМ „Тракия” от км 208+181 до км 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км”. Това е участъкът от Стара Загора до Бургас с дължина 151 км.
    Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:
•    „ТМ ЛЮЛИН – СТРУМА“ ДЗЗД с участници: „Трейс - София“ АД и „Мегаинвест Холд“ ЕООД – за обособена позиция №1;
•    Обединение „Тракия 2014“, в което са: „Пи Ес Ай“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „ПСФ Мостинженеринг“ АД - за обособена позиция №2;
•    ДЗЗД „Магистрали 2014“ с участници: „ПСТ Холдинг“ ЕАД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс“ ООД и „Зебра“ ООД - за обособени позиции №1 и №2.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца. Индикативната й стойност е 15 млн. лв. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...