Menu
Max_Weber

Министър Захариева обсъди проблемите в отрасъл ВиК с държавните експлоатационни дружества в сектора

Вицепремиерът по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева обсъди проблемите в отрасъл ВиК с управителите на дружества с държавно участие в капитала. Участие в срещата взе и заместник-министърът на регионалното развитие Радослав Русев.

Едно от основните затруднения в работата на ВиК операторите е липсата на одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране бизнес план за периода 2014 - 2015 г. Проблем за тях са намалената през тази година консумация на вода заради обилните валежи, цената на електроенергията, която е основен разход, високият размер на несъбраните вземания от клиенти и липсата на съгласуваност на общинските инфраструктурни проекти с ВиК операторите.

Според министър Захариева Държавната комисия за енергийно и водно регулиране има нужда от засилване на експертния капацитет в сектор „Води“. Пред участниците в срещата тя припомни, че в момента специалисти на Министерството на регионалното развитие и на Световна банка разработват нова нормативна уредба и модел за ценообразуване в отрасъла в рамките на проект „Подкрепа за реформата в отрасъл ВиК“.
Заместник-министър Русев поиска Асоциацията на ВиК операторите да даде становище по отношение на процеса на одобряване на бизнес плановете, което ще бъде обсъдено с регулатора.

Управителите на дружествата запознаха вицепремиера с хода на изпълнение на проектите за водни цикли в населените места, които обслужват.

Липсва интегрираност на проектите, които се финансират от различни програми, каза министър Захариева. Според нея водните цикли трябва да се планират и изграждат с активното участие на ВиК дружествата.

Представителите на дружествата бяха запознати и с детайли от проекта на договор, с който асоциацията по ВиК за дадена обособена територия ще предоставя експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в нея на оператора.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...