Menu
Max_Weber

Над 5 млн. лв за лозя

Средствата са изплатени на 12 кандидати, подали заявки за авансово плащане, след сключване на договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.

Заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г.  По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

Кандидатите, които не успяха да издадат банковите си гаранции в определение 10-дневен срок, могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г.

По мярката са приети проекти на стойност 28 млн. лева за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...