Menu
Max_Weber

70 оферти за строителство за енергийно обновяване на жилищата

В Министерството на регионалното развитие днес бяха отворени ценовите оферти на 57 дружества, допуснати до процедурата за избор на изпълнител на строително – монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“. 

70 е общият брой на отворените ценови оферти по седем обособени позиции в процедурата. Всяко дружество може да кандидатства максимум по две позиции.

Предстои комисията да извърши проверка на офертите на допуснатите участници и в срок до 20 септември да обяви резултатите.

Строителнително - монтажните работи по сградите, които ще се финансират, в рамките на проекта, включват подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи; повишаване на ефективността на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване; повишаване ефективността на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите.

Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50,1 млн. лв.по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. До приключването му в края на 2015 г. се предвижда да бъдат обновени минимум 180 многофамилни жилищни сгради.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...