Menu
Max_Weber

7 са кандидатите за поддържане на републиканските пътища в Южен централен район

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в обществената поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен централен район, стопанисвани от АПИ.

 

    Поръчката е с пет обособени позиции:

•    Обособена позиция №1 – ОПУ-Кърджали;
•    Обособена позиция №2 – ОПУ-Пазарджик;
•    Обособена позиция №3 – ОПУ-Пловдив;
•    Обособена позиция №4 – ОПУ-Смолян;
•    Обособена позиция № 5 – ОПУ-Хасково.

Отворените оферти по реда на остъпването им в деловодството на АПИ са на:

•    ДЗЗД „РПМ Кърджали 2014”, в което участват: „Пътстройинженеринг” АД, гр. Кърджали, „Трейс Кърджали” АД, гр. Кърджали и „ПИ ЕС АЙ” АД, гр. Стара Загора – за обособена позиция №1;
•    ГД „АБ – Хасково”, в което участват: „АБ” АД, гр. Хасково и „Бургас Пътстрой” АД, гр. Бургас – за обособена позиция №5;
•    Обединение „Смолян-ЮГ”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, „ИСА 2000” ЕООД, гр. София и „Родопа Трейс” ЕАД, гр. Смолян – за обособена позиция №4;
•    Обединение „ПП ЮГ-2014, в което участват: „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол, „ПСТ Холдинг” ЕАД, гр. София  „Понсстройинженеринг” ЕАД, гр. София – за обособена позиция №2 и №3. За обособена позиция №3 е заявен подизпълнител „Инфраструктурна компания” АД;
•    Обединение „ТРЗП Кърджали”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД, гр. Стара Загора и „Герт Греп” ЕООД, гр. Пловдив – за обособена позиция №1;
•    ДЗЗД „Пътно поддържане област Пазарджик и област Пловдив”, в което участват: „Агромах” ЕООД, „Пътища Пловдив” АД, гр. Пловдив и „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна – за обособена позиция №2 и №3;
•    ДЗЗД „Поддържане Южен централен район”, в което участват: „Еко – Хидро – 90” ООД, гр. Пазарджик и „Престиж – Паунов” ЕООД, гр. Ихтиман – за обособена позиция №2.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 48 месеца.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...