Menu
Max_Weber

Петър Чобанов: Публична инвестиционна програма ще има и през следващите години

Проектите, които общините подадоха за финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, но не получиха финансиране, не са отхвърлени от Междуведомствения съвет, а нефинансирани засега. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов след проведената среща с членове на Междуведомствения съвет и членовете на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България в Министерството на финансите.

За тези проекти ще има възможност за финансиране след 10 юни т. г., когато Междуведомственият съвет ще обработи информацията за проведените процедури по ЗОП за одобрените общински проекти. Проектите, по които не са проведени процедури по ЗОП и няма договаряне ще се прекратят, а освободеният от тях ресурс ще се пренасочи към подадени проекти с готовност за реализация. Министър Чобанов съобщи още, че на срещата е постигнато споразумение за усъвършенстване на Публичната инвестиционна програма, защото според изказаното общо мнение това е по-добър подход от досега прилаганите. „Имаме критерии за оценка на проектите и яснота за нуждите на общините от публичен ресурс“, уточни министър Чобанов. Два са критериите за отпадане от Програмата на одобрен за финансиране проект – ако до 10 юни няма проведена процедура по ЗОП и ако до началото на месец септември т. г. няма сключен договор по проекта.


Финансовият министър подчерта, че Публичната инвестиционна програма ще има и през следващите години. През есента на тази година ще се съберат новите предложения на общините и към края на 2014 г. се очаква да има яснота кои ще са проектите, които ще се финансират от бюджета за 2015 догодина. Министерството на финансите ще предостави на НСОРБ пълния списък на изпратените от областните управи проекти до Междуведомствения съвет. На срещата бяха обсъдени и въпроси, поставени от кметовете по координацията с Междуведомствения съвет за по-бързото усвояване на средства и за предоставяне на навременна и коректна информация от общините за изпълнението на проектите. Сдружението направи и предложение за разширяване на състава на Междуведомствения съвет с включване на допълнителни членове от квотата на НСОРБ.


„Програмата е подходящ модел за прилагане на европейския принцип за преглед на публичните разходи“, каза още министър Чобанов. Според председателя на УС на НСОРБ Тодор Попов „ПИП е стъпка в правилната посока, ресурсът по Програмата е значителен, а общините ясно са заявили своята необходимост от 2 млрд. лв. публични средства за инвестиции“.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...