Menu
Max_Weber

Вицепремиерът Даниела Бобева покани бизнеса от Фландрия да инвестира в България

Бизнесът от белгийската област Фландрия заяви интереса си към по-широко присъствие в България на среща на зам.министър – председателя по икономическото развитие Даниела Бобева, организирана от Търговско-промишлената камара на Фландрия и посолството на България в Брюксел. На срещата вицепремиерът Бобева представи инвестциония климат в България в пост-кризисния период и секторите, които биха представлявали интерес за белгийските инвеститори.

Присъстващите споделиха положителния си опит от бизнеса в България, като изтъкнаха като предимства високото ниво на образованост и квалификация, както и данъчните ставки, благоприятстващи бизнеса. Бяха изразени очаквания за по-висок икономически ръст, за политика, насърчаваща заетостта и за задържане на младите и квалифицирани кадри в страната. Това според присъстващите ще бъде още една предпоставка за привличане на инвестиции.


Директорът на международното пристанище в Антверпен изрази готовност да съдейства за оптимизиране на дейността на пристанищата в България, за по-ефективно управление съвместно с местните власти, както и за разработване на нормативна рамка и финансово партньорство.


На срещата присъстваха и фирми от строителния бранш и сектора на информационните технологии, които също заявиха потенциален интерес към инвестиции или разширяване на дейността си в България. Почетният консул на България в Източна Фландрия на Аалст Вили Ван Импе предложи създаването на Белгийско-българска камара в Белгия, която да насърчи търговско-икономическото сътрудничество между двете страни.


Договорено бе последващо посещение в България на фирмите от Фландрия, проявяващи интерес към бизнес в България.


Фландрия е един от трите големи региона в Белгия, в който от средата на 20-ти век се наблюдава модернизация на икономиката. Регионът заема 83,3% от белгийския износ и благодарение на него Белгия е на 10-то място в класацията „Top 10 economies globalization“. Търговско-промишлената камара на Фландрия /VOKA/ е организацията с най-много членове - над 18 000 компании във Фландрия и Брюксел. Камарата представлява около 65 % от частния сектор и 66 % от добавената стойност във Фландрия.


По време на работното си посещение в Брюксел вицепремиерът участва в конференция „Диалогът ЕС-ОИСР в сферата на международната миграция и мобилността“. Даниела Бобева участва в панел на високо равнище на тема "Как да осъществим реформите" и представи предизвикателствата пред българските политици в областта на миграционната политика. В изказването си вицепремиерът Бобева отправи апел за споделяне на отговорността при осъществяване  на миграционната политика от държавата със социалните партньори, неправителствените организации и частния сектор. Подчертана беше необходимостта от индивидуален подход в рамките на ЕС, тъй като Общата миграционна политика не може да отговори на специфичната ситуация в дадена страна. „Дългосрочните стратегии не винаги могат да предвидят  шокови ситуации, какъвто е например бежанския поток вследствие на кризата в Сирия и затова трябва да се изготвя кризисен план за действие. Подходящо е да се прави анализ на риска, за да може да се реагира адекватно на извънредни ситуации“, подчерта г-жа Бобева.


Предстоят срещи на вицепремиера Даниела Бобева със заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на конкуренцията Хоакин Алмуния и комисаря по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...