Menu
Max_Weber

Дават пари на София и Пловдив

Два проекта с висока обществена и социална значимост бяха подкрепени финансово от правителството на днешното заседание. Това са строителството на софийското метро от метростанция „Джеймс Баучер” до кв. „Хладилника” и изграждането на спортен комплекс в Пловдив. За целта бяха одобрени трансфери по бюджетите на двете общини в размер, съответно, на 8 млн. лв. и 5,6 млн. лв.

Метролинията е сериозен фактор за намаляване трафика в кварталите, разположени около нея, както и по отношение на всички южни квартали на столицата. Новият участък е удобно транспортно решение и ще се ползва от голям брой хора, тъй като в този район към настоящия момент има изградени около 90 жилищни кооперации, а се очаква и разширение на жилищното строителство в южна посока. При завършване и въвеждането й в експлоатация се очаква пътуващите с метрото да се увеличат с 30 000.

Спортният комплекс е един от основните приоритети за развитие на спорта в Пловдив и изграждането и функционирането му ще допринесе за организиране и провеждане на редица международни спортни и културни събития. Завършването на обекта до края на 2014 г. дава шанс на Пловдив при кандидатстването му за домакинство на европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г.

Министерският съвет прие и постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. в размер на 6 085 000 лв. по бюджетите на БНТ, СЕМ и президентската администрация.

За Българската национална телевизия са предназначени 5 млн. лв. Със средствата ще бъдат заплатени електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионни програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване.

Допълнителни разходи в размер на 105 000 лв. ще може да направи Съветът за електронни медии. Чрез тях ще се финансира издръжката на Съвета и дейността му по осъществяване на мониторинг на доставчиците на медийни услуги, като така се създават условия за изпълнение на определените със Закона за радиото и телевизията правомощия на СЕМ.

По бюджета на Администрацията на Президента са одобрени 980 000 лв. за разходи за персонал и за финансиране на международната програма на президента и вицепрезидента на Република България до края на 2014 г.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...