Menu
Max_Weber

Даниела Бобева обсъди антимонополната политика с комисаря по конкуренцията в Европейската комисия Хоакин Алмуния

Зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева се срещна в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на конкуренцията Хоакин Алмуния и с комисаря по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева. Вицепремиерът Бобева обсъди с комисар Алмуния антимонополната политика на правителството, мерките, които се предприемат за насърчаване на конкуренцията и инициативите срещу нелоялните търговски практики,  които целят преодоляване на съществуващите дисбаланси в икономиката и изграждане на устойчива конкурентна среда в страната.

От българска страна бяха поставени конкретни въпроси, свързани с предоставянето на държавна помощ в ключови за икономиката сектори.
Комисар Алмуния подчерта важността държавите-членки да създадат силни и  независими органи  за защита на конкуренцията, които да гарантират спазването на правилата на конкуренция. „Голямата част от случаите се решават на национално ниво, а Европейската комисия може да се намеси по отношение на условията, на които трябва да отговарят националните органи и при липса на разпоредби или неправилно транспониране на европейското законодателство“, подчерта комисарят. Той информира, че в някои страни националните органи за защита на конкуренцията са отговорни както за прилагане на правилата на конкуренцията, така и за  политиката на защита на потребителите. В тази връзка бе посочена ролята на Европейската мрежа за конкуренция, която е форум за обмен на добри практики и хармонизиране на законодателството в отделните държави-членки на ЕС.


Европейската комисия извършва преглед на правилата за предоставяне на държавни помощи в отделните сектори и се очаква те да влязат в сила от 1 юли. Сред тях са нови насоки за предоставяне на държавни помощи в областта на изследванията и иновациите и в областта на енергетиката и околната среда. В насоките за държавни помощи за сектора на енергетиката и околната среда са включени критерии за съвместимост за националните схеми за финансиране на ВЕИ съобразно националните цели, енергийна инфраструктура, енергийната ефективност и благоприятно третиране на енергийно интензивни отрасли на промишлеността.


Вицепремиерът Бобева и българският еврокомисар Кристалина Георгиева обсъдиха кризисните ситуации в Сирия и Украйна. Дискутирани бяха и рисковете от бежански потоци, както   и проблемите на интеграцията на бежанците в България. Споделено бе разбирането от необходимостта от анализ на риска, който ще гарантира подготовката и своевременната реакция при нововъзникващи обстоятелства. В същото време бе подчертана необходимостта от сериозна мобилизация на институциите, които трябва да бъдат финансово обезпечени, но и да бъдат способни да предоставят необходимите услуги в сътрудничество с неправителствения сектор. В тази връзка бяха разменени мнения по създаването на механизъм и институция, която да изпълнява координираща роля в областта на миграционната политика. В края на срещата вицепремиерът  Бобева и комисар Георгиева обсъдиха възможностите за участие на българските фирми при предоставяне на хуманитарна помощ на трети страни и пътищата за насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество посредством помощта за развитие.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...