Menu
Max_Weber

5 са отворените ценови оферти за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОПТ

Пет са отворените ценови предложения за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., след приключване на строителните дейности и изготвяне на оценка за обектите, които следва да завършат през този програмен период.

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.
Целта на обществената поръчка е да се актуализира анализът „Разходи – ползи“ за пътните проекти, изпълнявани чрез ОПТ през програмен период 2007-2013 г., да се прегледа постигнатата икономическа ефективност, въздействие и т. н.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...