Menu
Max_Weber

Възможности за безработни да стартират свой бизнес

Над 20 000 предприемачи в Европейския съюз вече са получили заеми и гаранции на обща стойност 182 млн. евро в рамките на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

Това сочат данни от най-новия доклад на Европейската комисия за прилагането на този финансов инструмент. Според доклада програмата е допринесла значително за създаването на работни места, като е дала възможност на безработни или неактивни лица, включително от малцинствата (напр. ромските общности във Франция и България), да получат кредит, за да стартират свой собствен бизнес.

Трудностите при достъпа до финансови средства от традиционните банки са една от основните пречки пред желаещите да станат предприемачи. В програмата "Прогрес" 60% от крайните потребители в момента на кандидатстване са били безработни или незаети лица, 36 % — жени, а 5,9 % — на възраст под 25 години.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...