Menu
Max_Weber

Министър Иван Данов и браншовите организации обсъждат промените в ЗУТ

„Негативната тенденция да се атакуват издадени разрешителни за строеж и Общите устройствени планове е крайно опасна, защото така ще изгоним инвеститорите от България. Нужни са ни стабилни държавните актове и създаване на система от закони в целия строителен бранш – проектиране, строителство, реализация и контрол, които да направят инвестиционния процес предвидим.“ Това заяви на среща в МИП с браншовите организации министърът на инвестиционното проектиране проф. арх. Иван Данов.

В нея участваха Председателят на Съюза на архитектите в България (САБ) арх. Георги Бакалов, Главният секретар на САБ - арх. Ваня Фурнаджиева, арх. Любомир Пеловски - зам.-председател на САБ, арх. Веселин Рангелов от Съюза на ландшафтните архитекти, арх. Владимир Дамянов, председател на Камарата на архитектите в България, арх. Владимир Дамянов, председател на Камарата на архитектите в България (КАБ), арх.Николай Гълъбов, зам.-председател на КАБ, инж. Ангел Янакиев, председател на Камарата на инженерите по геодезия и инж. Светослав Глосов - председател на УС на Камарата на строителите в България. 


Министър Данов поиска становището на съсловните организации по готвените промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ). Той подчерта, че все още има време всички аргументирани предложения да бъдат вкарани за обсъждане в Народното събрание, което трябва да приеме промените в ЗУТ.


Министърът призна, че има забавяне в работата по промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП). По-бавно от очакваното се движи изпълнението на поръчките на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изготвяне на кадастралната карта и кадастралните регистри. Но по друг основен приоритет на министерството – изготвянето на Общ устройствен план на всяко населено място – има осигурени средства.
От браншовите организации поискаха министерството да намери вариант да бъдат давани държавни гаранции на строителните фирми, работещи в чужбина. Арх. Данов съобщи, че такава опция е възможна, само ако договорът се сключи от държавна строителна фирма, която да вземе за подизпълнител частна компания.


До седмица съсловните организации ще внесат в МИП своите предложения за промени в ЗУТ и заедно с експерти от министерството ще започнат работа по промени в Закона за устройство на територията.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване” Министерство на инвестиционното проектиране

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...