Menu
Max_Weber

Лошо! Заплатата намалява

Средната брутна месечна заплата през септември е 820 лв., което е ръст от 19 лв. спрямо същия период на миналата година. Спрямо април тази година обаче размерът й намалява с 13 лв., сочат данни на Националния статистически институт.

Най-потърпевши от намалението на заплатите спрямо периода април-юни тази година са работещите във финансовия и застрахователния сектор, където заплатите са били със 7,5% по-ниски, както и в сектора на производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, където спадът е 4,3 на сто. Въпреки намалението и двата сектора остават сред най-високо платените у нас.

Доста по-добре в сравнение с третото тримесечие на миналата година са работещите в добивната и транспортната промишленост, където на годишна база възнагражденията са нараснали с по 6,2 на сто, и в строителството, където увеличението е 5,7 процента. Най-значителен спад за този период бележи средната месечна заплата при занимаващите се с операции с недвижими имоти - с 14,4%.

Според статистиката най-висока заплата от средно 1753 лв. по трудов или граждански договор получават заетите в създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения. С възнаграждение от средно 1528 лв. ги следват работещите в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, а на трето място са извършващите финансови и застрахователни дейности със средна заплата от 1466 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство - 555 лв., извършващите административни и спомагателни дейности - 556 лв., и заетите в други дейности - 565 лева.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...