Menu
Max_Weber

Губим 60 % от водата

Състоянието на ВиК сектора не е добро: загубите на вода варират между 28 и 82% за различните райони или средно около 60% за страната.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на Национална конференция „Предизвикателства при изпълнението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и Програма за развитие на селските райони“. Положението е тежко поради изключително амортизираната ВиК мрежа и натрупаната с години липса на инвестиции за подобряване на инфраструктурата в сектора.

През следващите 10 години са нужни 11,7 млрд. евро според приетата отраслова Стратегия, заяви министър Павлова. Основните средства за инвестиции в сектора, с които страната ще разполага до 2020 година, са малко над 1 млрд. евро по Оперативна програма „Околна среда“ и около 100 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони и ние трябва да направим всичко възможно страната ни да получи това финансиране, каза още министър Павлова. Задължително условие за това, записано в Споразумението за партньорство, е до 2016 година да бъде завършена Реформата във ВиК сектора. Първата стъпка вече е направена – изготвени и приети са 51 мастърплана за развитието на отрасла, заяви регионалният министър и обясни, че това което предстои е изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания, окрупняването на ВиК операторите и създаване на ВиК асоциации. През новия програмен период основни бенефициенти по проектите ще бъдат ВиК операторите съвместно с общините, които ще изготвят апликационните форми за проектите на базата на регионалните инвестиционни планове, разясни министър Павлова.

За да не бъдат нулеви следващите 3 години по Оперативна програма „Околна среда“, МОСВ и МРРБ ще стартират преговори с Европейската комисия, за да започне възможно най-скоро реализацията на т.нар. „безусловно необходими“ проекти, за които има добра проектна готовност и които обхващат агломерации с над 10 000 жители.

За ускоряване на реформата във ВиК сектора ще бъде създаден координационен съвет към МРРБ, с участие на МОСВ, ДКЕВР, НСОРБ и Съюза на ВиК операторите. Председател на Съвета ще бъде Радослав Русев, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Друга важна реформа за развитието на ВиК отрасла е предстоящото функционалното разделяне на ДКЕВР и обособяването на самостоятелен воден регулатор. Опитът ни показва, че Регулаторът до момента се занимава предимно с енергетика, затова след анализ, включително на Световна банка, беше направена препоръка за отделянето на самостоятелен воден регулатор, който да притежава необходимата експертиза и да се занимава приоритетно със сектор „Води“, допълни министър Павлова. Тази промяна ще ни позволи да коригираме трупаните с години проблеми, като бавното одобряване на бизнес плановете и ограничаване на инвестиционните възможности в сектора, заключи тя.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...