Menu
Max_Weber

Отпада таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да отпадне, приеха народните представители с гласуваните промени в Закона за потребителския кредит, внесени от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС.

Предвижда се да няма обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на ипотечен кредит, когато той е погасен след изтичане на една година от усвояването му. Във всички останали случаи таксата може да бъде не повече от 1 на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит.

Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно - такси и комисионни за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление. Освен това кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Предвижда се промяна и на определението за "референтен лихвен процент", като част от определението за "променлив лихвен процент по кредита". Действащото към настоящия момент определение дава възможност банката да променя по всяко време методологията, по която се определя референтният лихвен процент. Сега се предвижда той да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт. С промените се разширява обхватът на закона и по отношение на кредити под 400 лева.


Депутатите решиха в програмата за днес да бъде включен Доклад на правната комисия за приемане на процедурни правила за предложения за състав на ЦИК, за изслушване на кандидатите и за избор на председател, заместник-председатели и секретар на комисията.
Народните представители гласуваха да отпадне предвиденият за днес парламентарен контрол, поради съвместното заседание на правителствата на България и Румъния и тристранната среща на премиерите на България, Румъния и Сърбия.


Парламентът ще заседава извънредно на 11 март 2014 г. от 14.00 часа до 19.00 часа. Предложението беше направено от заместник-председателят на ПГ на Коалиция за България Атанас Мерджанов. В дневния ред е първото четене на промени в Закона за митниците, в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Депутатите ще обсъдят още на първо четене изменения в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. В дневния ред на извънредното заседание е първото четене на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в Закона за убежището и бежанците, както и първото гласуване на законопроекта за Фискален съвет. Предвижда се във вторник депутатите да разгледат на второ четене и промени в Закона за кредитните институции, в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в Закона за интеграция на хората с увреждания. В дневния ред е и второто четене на изменения в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за обществените поръчки. Точките, които бъдат приети днес, ще отпаднат от дневния ред за извънредното заседание във вторник, уточни Атанас Мерджанов.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...