Menu
Max_Weber

Министерство на инвестиционното проектиране стартира процедура за подпомагане на малките населени места

Министерство на инвестиционното проектиране стартира процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост със компоненти:


КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ и


КОМПОНЕНТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансирането е осигурено от държавния бюджет, по линия на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Общият размер на средствата по двата компонента на настоящата процедура е 4 900 000 лв. без ДДС (5 880 000 лв. с ДДС)
Повече информация, както и пълната документация могат да се намерят в раздел „Обяви“ на сайта на МИП.


Източник: Пресцентър Министерство на инвестиционното проектиране

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...