Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: Наш основен приоритет е подобряването на жизнената среда и благоустрояването на населените места

„Изложението Wasser Berlin 2015 успя да се наложи като най-авторитетния световен форум по въпросите на водата. Оценявам събитието като отлична възможност всички ключови фактори във водния сектор да обменят непосредствено идеи, добри практики и решения, свързани с питейните и отпадъчни води – сфера, която влияе непосредствено върху целия ни живот и изисква все повече внимание“. Това каза в речта си по време на откриването на най-големия форум в Европа, посветен на водата министърът на регионалното развитие и благоустройството на България Лиляна Павлова.

Тя посочи, че основен приоритет в дейността на новото правителство в България е подобряването на жизнената среда и благоустрояването на населените места. Това е пряко свързано с планиране, строителство, изграждане и поддръжка на подземна инфраструктура. Според нея форумът Wasser Berlin 2015 предоставя отлична възможност за обмен на идеи и за разширяване на международното сътрудничество по въпроси като доставка и пречистване на водата, ресурсна ефективност и нови технологии.

Министър Павлова посочи, че страната има огромен потенциал в разработването на сектора с минерални води, които са различни по състав и температури, за питейни и лечебни цели, както и за развитие на индустриални възможности. Тя посочи, че страната има над 600 източници на минерални води.

Регионалният ни министър подчерта, че друг важен приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е провеждането на сериозна реформа в областта на водоснабдяването и канализацията в България. С нея целим да постигнем финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя услуги с високо качество и същевременно - на поносими за потребителите цени, посочи Лиляна Павлова. България търси възможност да повиши ефективността в отрасъла на всички нива – от планирането и проектирането, през строителния процес и последващата експлоатация и поддръжка на системите. С интерес ще се запознаем с иновативните решения, които бизнесът ще предложи в рамките на Wasser Berlin 2015, посочи тя. Според нея новите показани достижения биха ни помогнали да постигнем оптимизиране на процесите, намаляване на разходите и повишаване на качеството на инвестициите във водния сектор, включително като комбинираме икономическата ефективност със защита на околната среда при употребата напр. на No dig технологиите.

Министър Павлова коментира и природните явления от последните години. „За съжаление, през последните години по целия свят, включително и в Европа, наблюдаваме периодични наводнения, причинени от силни дъждове и бури. Климатичните промени станаха фактор, с който всяка държава трябва да се съобразява. Именно затова за нас от изключителна важност ще бъде темата „Управление на наводненията и опазване на почвите“, каза строителният министър. И допълни, че очаквам на форума да бъдат представени технологии и иновации в областта, които ще ни помогнат за адресиране на предизвикателствата, свързани с промените в климата и за взимане на правилните управленски решения за превенция и намаляване на щетите от наводнения, които ще залегнат в дългосрочната стратегия – на национално и европейско равнище.

В заключение Лиляна Павлова обърна внимание, че България е представена на изложението с щандове на Българската асоциация по водите, която ще представи силните страни и възможностите на водния сектор в страната. „Надяваме се и сами да се убедите, че има добри перспективи за инвестиции в българския воден сектор и за изграждане на взаимоизгодни партньорства“, призова тя.

„Убедена съм, че ни очакват няколко наистина интересни и полезни дни на Wasser Berlin 2015, защото водата е неоценим природен ресурс, извор на живот, фактор за социално и икономическо развитие и възможност за бизнес“, каза министър Павлова.

Преди официалното откриване на форума министър Лиляна Павлова проведе кратка среща с Федералния министър на околната среда г-жа Барбара Хендрикс. На нея бяха обменени мнения относно политиките за градско развитие.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...