Menu
Max_Weber

Повишава се контролът върху експлоатацията на асансьорите

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. С промените се изпълнява Препоръка на Комисията за повишаване безопасността на съществуващите асансьори, която съдържа и 10 технически предложения за модернизирането им.

Измененията и допълненията са насочени изцяло към асансьорите, пуснати на пазара в България преди влизането в сила през 2002 г. на Наредбата. С корекциите в документа се изисква през следващите 11 години техните ползватели да осигурят реализирането на няколко технически мероприятия, чрез които ще се повиши безопасността на пътниците, на работниците от поддържащите фирми и на инспекторите по техническия надзор.


Първото изискване е насочено към асансьорите, които нямат устройство за контрол на товара и площта на кабината им е по-голяма от стандартната. Предвидена е алтернатива по отношение на тези асансьори, които са общо около 2000 в страната – в срок до 31 декември 2015 г. на тях да се монтира устройство за контрол на товара, което няма да допуска движение на асансьора, ако е претоварен, или в кабината ще се монтира врата, която да ограничи площта, ползвана от пътниците. Това ще предотврати претоварване и евентуални аварии.


Друго изискване е кабините на асансьорите да бъдат оборудвани с аварийно осветление, което да се включва автоматично при прекъсване на електрическото захранване. Това в значителна степен ще намали дискомфорта на пътниците в такива ситуации.


До 30 юни 2016 г. шахтите на асансьорите трябва да бъдат оборудвани с осветление, а върху покрива на кабината, в шахтата и ролковото им помещение да се монтират устройства за аварийно спиране. Това ще повиши безопасността на поддържащия асансьорите персонал и контролните органи при извършване на техническото обслужване, функционалните проверки, ремонтите и техническите прегледи.


Въвежда се изискване, съобразно което до 31 декември 2016 г. трябва да се осигури аварийна двустранна разговорна връзка между пътниците в кабината на асансьора и фирмата, която го обслужва аварийно. Така ще се осигури максимално бърза реакция от страна на аварийната служба при възникване на инциденти и ще се ограничат случаите, при които пътниците сами напускат кабината на асансьора. Тогава възникват и най-много злополуки.


В срок до 31 декември 2023 г. под кабината на асансьорите в жилищните сгради и до 31 декември 2018 г. под кабината на асансьорите в другите сгради трябва да бъде монтиран предпазен щит. Той ще предпазва гражданите от падане в шахтата, когато напускат кабината при принудително отваряне на шахтната врата след засядане, както и в други ситуации.


Реализацията на предвидените технически мероприятия ще изисква известни финансови разходи от страна на ползвателите на асансьорите. Изготвена е стандартна оценка на въздействието.


Постановлението е поместено в интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за обществено обсъждане.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...