Menu
Max_Weber

Бизнес климатът се подобрява, според НСИ

Бизнес климатът в България се подобрява, показват данните на НСИ. Според статистиката, общият показател се е покачил с 0.9 пункта спрямо предходния месец. Повишението се дължи на по-добрите данни в секторите промишленост и услуги.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" нараства с 2.3 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През март съставният показател „бизнес климат в строителството" се понижава с 3.6 пункта поради изместване на оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „добро" към „задоволително".

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се повишава с 4.4 пункта главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им са по-резервирани.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...