Menu
Max_Weber

МИП предлага създаване на социален сграден жилищен фонд

Държавата да инициира създаване на социален сграден жилищен фонд. Той ще задоволява потребностите на семейства и лица с ниски доходи и специфични нужди, самотни възрастни хора, граждани в неравностойно положение и маргинални слоеве. Това предлагат експерти на Министерството на инвестиционното проектиране.

Новата инвестиционна инициатива на институцията е в сферата на жилищната политика.


В момента се разработва концепция за създаване на публично-частни партньорства между общините, държавата и частни инвеститори, в която държавата и общините да участват чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство и облекчени условия за ползване на социалните домове. За тяхното създаване, управление и поддържане се предвижда създаване на жилищни асоциации, а зa осигуряване на финансиране на строителството им се предвижда създаване на финансов жилищен фонд.


Тези намерения ще залегнат в нов Жилищен кодекс, какъвто България към момента няма. В изработването на документа трябва да се включат професионалисти от държавния, общинския и неправителствения сектор и гражданите, които попадат в групата на ползвателите на жилищния сграден фонд.


Експертите на МИП вече започнаха проучване на наличния социален жилищен фонд и на нуждата от социално подпомагане в общините на страната. Информацията за това се набира от общините и държавните институции, отговарящи за тази дейност, чрез специално изпратено писмо. В него от всички общини и от Агенцията за социално подпомагане се иска информация за конкретните нужди от жилищно подпомагане в общините, наличния сграден фонд, който може да се ползва и свободните терени, които могат да бъдат предоставени от общините за строителство на социални жилища.


В проучването са включени и ромските гета. Според концепцията населението им трябва да бъде преместено в благоустроени жилища в съседни терени. На мястото на гетата се предвижда създаването на производствени зони, в които да има условия за трудова заетост на малцинствата.


В МИП обсъждат идеята за създаване на база от данни, интегрирана в Hационален информационен портал за социален жилищен фонд в България. Той ще дава информация за наличностите и нуждите от социални жилища, на територията на цялата страна.
Очаквани ефекти от изпълнението на проекта ще бъдат осигуряване на заетост в сектор „Строителство“, подпомогне на строителния бранш чрез създаване на условия за публично-частни партньорства между бизнеса и общините, стабилизиране на живота на хората и борба с демографската катастрофа, чрез осигуряване на субсидирани, достъпни жилища с добро качество и като цяло осигуряване на по-добри перспективи и сигурност; оптимизиране на социалното подпомагане за уязвимите групи и повишаване на ефективността на програмите за социално подпомагане и др.


Новите законодателни мерки трябва да разширят отговорностите на собствениците (обитателите) на жилищни сгради, в това число тези в режим на етажна собственост, като се регламентират местата за управление на отпадъците, генерирани от жилищата.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване” Министерство на инвестиционното проектиране

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...