Menu
Max_Weber

Кървави минерали

Извличането на суровини от конфликтни или рискови региони поражда опасността парите, които плащаме за добив, да отидат в нечисти ръце и да послужат за разпалване на насилието.

Европейският парламент ще разисква и гласува регламент, който ще създаде система на ЕС за самостоятелно сертифициране на вносители на някои руди чрез контрол върху веригата на доставки. Целта е да се прекъсне връзката между добива на суровини и финансирането на въоръжени групировки.

Предложението на Европейската комисия е за изграждане на доброволна система, включваща ежегодното публикуване на списък от „отговорни“ компании, които внасят суровини като калай, волфрам, тантал и злато. Тези компании следва да прилагат разработени от ОИСР насоки за надлежна проверка на веригата на доставки, включително да обявяват публично своите доставчици, които се занимават с обогатяване и преработване на рудите, и да могат да предоставят резултати от независими инспекции на доставчиците.

С над 400 вносители на калай, тантал, волфрам и злато Европейският съюз е сред най-големите пазари за тези метали. Властите в САЩ са въвели законово обвързващи изисквания за фирми, които извличат суровини от региона на Великите езера в Източна Африка.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...