Menu
Max_Weber

Петър Чобанов: Работи се в тясна връзка с общините при усвояването на евросредствата

Правителството предприема мерки за подобряване на бизнес средата и за намаляване на административната тежест и стъпките в тази посока, са ясни и ефектите вече се виждат. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов на среща с Аурелио Сесилио – началник на отдел „Румъния, България, Малта“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.

„В системата на приходните агенции също успяхме да подобрим ситуацията, предложихме нови електронни услуги, като същевременно намалихме административната тежест“, уточни министър Чобанов. Той допълни, че в министерството има много добър административен капацитет като Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) и това се вижда и от постигнатите резултати през текущия програмен период и реализираните цели през 2013 г. за усвояването на европейските средства.


Договорените средства по ОПАК към 10 март 2013 г. са на стойност 343,7 млн. лв. или 97,2% от финансовия план на програмата. Изплатените на бенефициенти средства са 205,7 млн. лв. или 58,2% от договорените, а от началото на програмния период са сертифирани 172,4 млн. лева. За оперативната програма 2013 г. беше рекордна по отношение и на четирите основни показатели за програмата, а именно договорените средства достигнаха 64,6 млн. лв. или 18% от финансовия план по програмата, което е с близо 13% повече в сравнение с 2012 година. Разплатени бяха 55,7 млн. лв., което е с 60% повече в сравнение с предходната година, а верифицираните и сертифицирани разходи са съответно 64,7 млн. лв. и 71,3 млн. лева.


Аурелио Сесилио заяви, че предназначението на европейското финансиране за държавната администрация е да създаде по-благоприятна среда за бизнеса и гражданите, която да допринесе за икономическия растеж и нови работни места. За това и Европейската комисия за втора поредна година идентифицира администрацията като един от ключовите фактори, които трябва да се адресират, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“. Той допълни, че в този процес от ключово значение е и местните власти да представят добри проекти за финансиране. Министър Чобанов коментира, че се работи в тясно сътрудничество с общините, като в началото на мандата беше възстановена и работата на Съвет по децентрализация на държавното управление, в който освен представители на правителството, участват и такива на общините. Министърът на финансите уточни, че на него се обсъжда и предоставянето на по-добри услуги и установяването на стандарти и добри практики, които да подобрят взаимоотношенията на гражданите и бизнеса с администрацията.


На срещата между Петър Чобанов и Аурелио Сесилио присъства и ръководителят на Управляващия орган на ОПАК, Моника Димитрова-Бийчър.


Източник: Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...