Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: Икономиката се движи тогава, когато има предприемачество, силен малък и среден бизнес

Икономиката се движи тогава, когато има предприемачество,  силни малки и средни предприятия. Те са нейните двигатели. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на Международния бизнес форум "Ролята на бизнес организациите в подкрепа на предприемачеството, организирана по повод 120-годишнината от създаването на Българското търговско-промишлена палата в България. 

Министърът поздрави членовете на палатата и подчерта важно значение в 120-годишната й история за развитието на страната и подкрепата за предприемачеството.   „Представителите на изпълнителната власт сме длъжни да създадем предпоставки, за да може икономиката, бизнеса, предприятията  да функционират и да създават работни места. Убедена съм, че и за напред ще си сътрудничим, както и досега с  Търговско-промишлената палатата в това отношение. Имаме много предизвикателства пред себе си", заяви министър Павлова.

Министърът  открои като важна стъпка за подкрепа на бизнеса създаването на стабилно правителство, управление и политическа стабилност, което е важна предпоставка за растежа на икономиката.  "Първите резултати са видим и като икономически растеж и като повишаване на приходите. Икономиката има нужда да знае, че правителството работи и няма да си променя решенията и данъчната политика. Все фактори важни за икономиката", каза още министър Павлова.

Тя изброи усилията на Министерството на регионалното развитие, които са насочени в подпомагане, улесняване и стимулиране на бизнеса, включително и в привличането на чуждестранни инвестиции.  Доброто  стратегическо планиране и създаване на нормативна уредба, от която имат нужда инвеститорите са важен акцент в тях. В тази връзка се работи за облекчаване процеса за изготвяне на подробни устройствени планове,  строителния контрол, разрешения за ползване и усъвършенстване на Закона за устройство на територията, което по думите й не е лек процес.   Усилено се работи и за изграждането на единен кадастър и покриване на по-голяма територия от страната с кадастрална карта.

Пред участниците във форума министър Лиляна Павлова посочи и приоритетите на правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързани с водния сектор, пътната инфраструктура и енергийната ефективност.

Амбицията за водния сектор е да се подобрят ВиК – услугите в страната и качеството на питейната  вода с насочване на повече инвестиции. Завършване на магистралния пръстен на държавата е фокусът в пътното строителство, с оглед  извеждане на тежкотоварния  и транзитния трафик по първокласни пътища и магистрали, което ще облекчи малките пътища  и ще намали пътно-транспортните произшествия. Над 3 млрд. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“  са насочени за подобряване на градската среда, като 1 млрд. лв. от тях са за обновяване на  пътната инфраструктура, като индиректна подкрепа за бизнеса.

Програмата за енергийна ефективност  също е приоритетна, с възможността за саниране на малки и средни предприятия, публична сгради и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, финансирани от европейските фондове и бюджета.

Министър Павлова представи и новият подход  за развитие на публично –частното партньорство при реализацията на инфраструктурни проекти, като добра възможност за бизнеса. В това отношение  МРРБ предвижда  сериозна инвестиция, чрез  безвъзмездната финансова помощ от европейската солидарност  за създаване на специален фонд.   В 39 големи и средно големи градове е предоставен ресурс от 380 млн.лв., като възможност за привличане на частни инвеститори.  "Тези пари ще отидат  подобряване на градската среда,  чрез създаването на търговски и спортни центрове, тържища и всякакъв вид инфраструктура, която генерира приходи в подкрепа на бизнеса и създаване на работни места", добави тя. Отделно от това се предвижда  създаването на гаранционен фонд,  който да подкрепя бизнес инициативи за реализация на различни проекти.  Амбицията е да се създаде и фонд с ресурс от ОП „Околна среда”, за реформа  във водната инфраструктура с начален капитал около 200 млн. лв.

Според министър Павлова най-голямото предизвикателство е създаването на подобен фонд за пътна инфраструктура при изграждането и стопанисването на пътища. „Много са възможностите и перспективите. В лицето на правителството и МРРБ имате партньор. Отворени сме за диалог, дискусии и съвестна работа, за да реализираме всички идеи на практика“, категорична бе министър Лиляна Павлова.

По време на форума министър Лиляна Павлова връчи специална награда – сертификат за отличие на фирма „МТМ“ ЕООД, номинирана от Търговско-промишлената палата за „Най-бързо развиващо се предприятие“ .

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...