Menu
Max_Weber

7 млн. лв. за добив или проучване на подземни богатства

Предоставянето на три концесии за добив и на пет разрешения за проучване на подземни богатства одобри правителството на днешното си заседание.

„Стоун Локъл Груп“ ООД получи концесия за добив на варовици от находище „Камен дол“ край с. Смирненски в община Ветово. За 35-годишния срок на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 777 770 лева. Предвидените инвестиции са за не по-малко от 925 000 лева.

„Водно строителство 2000” АД ще добива варовици от находище „Бялата скала“, разположено в землището на с. Пелишат, област Плевен. Концесията се предоставя за срок от 25 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания са за над 2 107 400 лв., а предвидените инвестиции надхвърлят 2 млн. лева.

За срок от 25 години „АС-Стоунс“ ООД получи концесия за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла”, участъци запад и изток. Находището е разположено в землищата на села в общините Николаево и Стара Загора. Постъпленията от концесионни плащания се очаква да надхвърлят 2 189 400 лева за целия срок на концесията, а предвидените инвестиции са за над 2 282 000 лева.

Половината от концесионните плащания по договорите (без ДДС) ще постъпват по бюджетите на съответните общини.

„Благун” ЕООД ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ „Благун“, разположена на територията на община Крумовград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от три години и минималният очакван размер на вложените средства е 1 879 000 лева. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда и рекултивация за срока на договора е 188 000 лева.

„Венстрой-2008“ ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми за срок от една година в площта „Жълтия връх”, разположена в землището на с. Арчар, община Димово. Очакваният размер на вложените средства е 32 320 лева. Предвидени са и 3500 лева за опазване на околната среда и рекултивация.

За срок от една година „Перфект Керамик“ ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Божурово” край едноименното село в община Добричка. Минималният очакван размер на вложенията в проучвателни дейности е 21 175 лева. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на договора е 2120 лева.

„Интерпром” ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Балево“, разположена в землищата на с. Голем Върбовник, с. Мали Върбовник и с. Локвата, община Бобов дол. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година и минималният очакван размер на вложените средства е 73 500 лева. Предвидени са и 4000 лева за мероприятия за опазване на околната среда.

За срок от две години „Стал 20 Роман” АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Черни дол 1“, разположена в землището на с. Хубавене, община Роман. Минималният очакван размер на инвестициите е 40 000 лева, а за мероприятия за опазване на околната среда са предвидени 10 000 лева.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...