Menu
Max_Weber

Отпускат 234 млн. лв. за финализиране на проекти

Кабинетът прие решение, с което одобри  допълнителни лимити по сметката на Националния фонд към министъра на финансите в размер на 234 млн. лв. за разплащане на допустими разходи по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2015 г.

Средствата са в рамките на одобрените с Решение №147 на МС от 5 март 2013 г. Отпускането им ще доведе до успешното финализиране на проектите по ОПОС 2007-2013 г., съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...