Menu
Max_Weber

Слагат знаци по река Дунав

Кораби на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) са ангажирани с подновяването на бреговите навигационни знаци и фарове по р. Дунав, доставени по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“, финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Мобилна група от служители на Агенцията и екипажите на „Каблешков“, „Дунав“ и „Вит“ до момента са монтирали конструкциите на 7 брегови фара в района на населените места Куделин, Ново село, Гомотарци, Видин, Симеоново, Долни Цибър и Огоста. Готови са и фундаментите за монтаж на конструкциите на още 5 фара.

До момента в различни участъци по българския бряг са монтирани 300 километрични знаци и 80 знаци, които  указват състоянието на навигационно-пътната обстановка – място за маневриране, престои, забрани. 

Доставени са и 160 плаващи навигационни знаци /буйове/, с които ще се подменят  съществуващите до момента. Тяхната функция е обозначаване на корабоплавателния път.

Стартирал е процес на въвеждане на разработена в рамките на проекта система за мониторинг, която позволява проследяването на състоянието и местоположението на буйовете и бреговите фарове. Основно ще се отчитат случаите на опит за кражба, повреда и промяна на местоположението на навигационния знак. Мониторингът ще се извършва дистанционно от експерти на ИАППД.

Друг успешно изпълнен компонент от проекта е  изграждането на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав. В момента ИАППД е в процес на подготовка на документация за уведомяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по компетенция и общините за изпълнената мрежа и геодезичните точки, които попадат в съответната община.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...