Menu
Max_Weber

Удължават срокът за търсене на нефт и газ в блок „Галата“

До началото на септември 2016 г. „Петрокелтик“ ООД, Люксембург, ще търси нефт и газ в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

По искане на титуляря на разрешението срокът на проучвателния договор се удължава с 411 дни, считано от 22 юли 2015 г.. За срока на удължаването ще бъдат извършени търсещо-проучвателни работи по видове и обеми съгласно утвърдената работна програма.

Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Галата“ е сключен на 4 февруари 2008 г. с „Мелроуз рисорсиз“ ООД, Люксембург. Той е с тригодишен срок и двукратно е бил удължаван с по две години. Междувременно фирмата „Мелроуз рисорсиз“ ООД е преименувана на „Петрокелтик“ ООД.

Решението на МС се налага поради забавено сключване на едно от допълнителните споразумения, с което преди това договорът за търсене и проучване е бил удължаван. Това забавяне се счита за форсмажор, при който титулярят на разрешението има право на времева компенсация със срока на форсмажора.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...