Menu
Max_Weber

От 2016 г. АПИ ще издава разрешителните за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства и по електронен път

От 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предоставя две електронни услуги по проекта за „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво от Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Едната услуга, която ще бъде електронизирана, е за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства съгласно Наредбата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, съобщи на пресконференцията за представянето на новите електронни услуги ръководителят на проекта инж. Десислава Янева.

Втората услуга, която АПИ ще предоставя и по електронен път, е при разрешаването на движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос. При този режим се заплаща само дължимата такса и се предоставя платежен документ, без да е необходимо издаване на разрешително.
В момента и за двете услуги е необходимо заявлението за издаване на разрешително за движение на извънгабаритен товар да бъде подадено лично от гражданина или от служител на фирмата в съответното областно пътно управление или в централната администрация на агенцията.
С изпълнението на проекта АПИ ще осигури на гражданите и бизнеса двете услуги чрез бърза и лесна административна процедура в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...