Menu
Max_Weber

Драгомир Стойнев: Малкият бизнес за първи път получава бюджетни средства за внедряване на иновации

Малките и средните предприятия са гръбнакът на нашата икономика и ние им обръщаме специално внимание чрез нови възможности за финансиране. Необходимо е да имаме дългосрочни мерки за постигане на ръст в икономиката. Сред тях са инвестициите в иновации и в човешки ресурс, където трябва да наваксваме. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на среща в с представители на местния бизнес в Пловдив.

Той акцентира, че е изключително важна ролята на държавата в привличането на коректни инвеститори, които спазват законите, както и по отношение контрола за реална конкуренция между фирмите. За първи път постигаме конкретно взаимодействие между национално финансиране и европейски средства. От бюджета са отпуснати 20 млн. лв. бюджетни средства за Националния иновационен фонд. Тече седма конкурсна сесия на фонда, компаниите могат да подават проекти в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).


Министър Стойнев допълни, че основен ресурс за подпомагане на малките и средните предприятия е ОП „Иновации и конкурентоспособност“. През новия програмен период финансирането по нея ще бъде от 1,413 млрд. евро - с 300 млн. повече от предишния. Фокусът сега е върху иновации, разработване и внедряване на нови услуги и продукти. 72% от средствата са предназначени за иновации и технологично развитие, 25% ще отидат за зелена икономика и 3% за техническа помощ. Средствата ще бъдат разпределяни с грантове за безвъзмездна финансова помощ, както и чрез ваучери. Значително ще бъде облекчен и механизмът за кандидатстване. Разплатихме всички забавени средства към бенефициентите. Българската банка за развитие (ББР) предвижда специфични продукти за МСП - за предекспортно финансиране и за предприятия в затруднено положение.


Основно постижение на нашето правителство е, че се нормализираха отношенията между бизнеса и държавата, каза още министърът. Те вече се базират на почтеност и отговорност от страна на правителството. Върнахме в срок рекорден ДДС на компаниите, а обратното начисляване на този данък в някои сектори ще се разшири. Българският бизнес получи 2.5 млн. лв. ресурс до декември. Бизнесът е освободен от все повече тежести и административен натиск, подчерта Стойнев и съобщи, че 138 режима за бизнеса са опростени или изцяло отпаднали. Целта е да се намали бюрокрацията и да се повиши свободата на предприемачите. Според Стойнев усилия се насочват и да се заличи липсата на ликвидност.


Държавата оказва подкрепа и в борбата със сивия сектор. Засилен бе контролът върху монополите, гарантираме прилагането на антитръстовото законодателство, отчете министърът. По думите му промените в Закона за обществените поръчки ще гарантират равнопоставеност на фирмите при кандидатстване. Тези мерки се отразиха в подобрени икономически показатели – ускори се темпът на растеж – 1.6 на сто през четвъртото тримесечие на 2013 г., 7 на сто е ръстът в износа, икономиката ни е вече експортно ориентирана, откриваме нови търговски представителства в перспективните азиатски пазари, повиши се общият показател на бизнес климата. Правителството ще продължи да насърчава фирмите, които поддържат дългосрочно растежа.


Министър Стойнев подчерта също, че данъчно-осигурителната тежест няма да се повишава, нито ще се увеличат данъците и ще се създават все по-благоприятни условя за правене на бизнес в нашата страна. Предстои да се приеме промяна в улеснение на инвеститорите, които да не попълват 8 декларации и 7 формуляра, а сега с един документ от 4 странички да получат отговор до 10 дни за старта на своя бизнес в България, заключи министър Стойнев.


Правителството пое отговорност и да възстановява прекъснатата връзка между образованието и бизнеса. Чрез дуалната система може да се осъществи плавен преход от обучение към трудова реализация, така ще се ускори преодоляването на младежката безработица, каза също Стойнев. Той анонсира и първия пилотен проект по тази инициатива у нас, който ще се реализира от Средногорие Мед Индустриален Клъстер в минния сектор. Бивше земеделско училище ще започне да подготвя кадри за мините.


В дискусията в Пловдив участваха представители на 65 фирми. Те поставиха въпроси относно мерките, позволяващи по-лесен достъп до финансов ресурс, за облекчаване на процедурите за кредитиране от Българската банка за развитие, подготовката на кадри,  развитието на eнeргийния сектор и туризма.


Източник: Пресцентър Министерство на икономиката и енергетиката

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...