Menu
Max_Weber

Европейската сметна палата: За втора поредна година България без грешка в усвояването на средства от Европейския социален фонд

България за втора поредна година без грешка в усвояването на средства от Европейския социален фонд. Това съобщиха от ЕСП. В публикувания годишен доклад за изпълнението на европейския бюджет, Европейската сметна палата представи резултатите от финансовия одит за 2014 г.

„13 операции бяха проверени в България за 2014 г. като осем от тях се отнасят до Европейския социален фонд, а пет за Програмата за развитие на селските райони. За втора поредна година, в България не бяха открити грешки в рамките на проверките по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а откритите две грешки в областта на земеделието не са количествени. Това е доказателство за отлична работа на националната администрация, отговорна за разходването на европейски средства“, коментира след среща в ЕСП Илиана Иванова.

В допълнение, докладът отчита задоволителни коригиращи действия в България по отношение на слабостите в системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), констатирани при преходни одити на Палатата. Одиторите са констатирали като ефективни корективните действия, предприети в рамките на плана за действие. СИЗП е подобрена и редовно се актуализира като също е подобрено качеството на проверките на място.

Публикуването на Годишния доклад за изпълнението на европейския бюджет от ЕСП слага началото на процедурата по освобождаване от отговорност, която е основен инструмент на Европейския парламент за контрол върху изразходване на европейските фондове.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...