Menu
Max_Weber

Даниела Бобева: Промените в ЗОП въвеждат голяма част от разпоредбите на новата европейска директива

“Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който в момента се разглежда на второ четене в парламента, се въвеждат много от разпоредбите на новата европейска директива за обществените поръчки. Работата по създаване на нов Закон за обществените поръчки ще започне до края на тази година”, обяви зам. министър-председателят по икономическото развитие г-жа  Даниела Бобева.

Тя участва в третата кръгла маса на тема “Модернизация на обществените поръчки”, организирана от Камарата на строителите в България. Г-жа Бобева обясни, че Европейската комисия препоръчва създаване на нов цялостен закон. “Ние смятаме, че дори и общ, рамков, този закон трябва  да въвежда ясни и категорични правила различните сектори, според спецификата им”, поясни зам. министър-председателят.


Г-жа Бобева изрази надежда, че законопроектът за промени в сега действащия ЗОП ще бъде приет от Народното събрание до края на седмицата. Тя подчерта, че голяма част от предложенията на Камарата на строителите в България са били отчетени в промените и покани нейни представители да участват в работата по изготвяне на Правилника за приложение на закона.


Като основен проблем в областта на обществените поръчки  г-жа Бобева посочи липсата на достатъчен административния капацитет във възлагателните органи. Тя съобщи, че  е нужна интензивна информационна работа с държавната и общинската администрация за прилагането на новите разпоредби в закона.


Вицепремиерът отбеляза изключителното значение на строителството за икономическия растеж и призова бизнеса да не разчита само на държавни проекти. “Икономическото развитие не се прави от държавата, а от бизнеса. Ролята на държавата е да създава условия”, подчерта вицепремиерът. Като пример за подкрепа от страна на държавата за бизнеса г-жа Бобева посочи промените в Закона за устройството на територията и в редица други закони, чиято цел е намаляване на административната тежест.


“Държавата ще участва в решаването на проблемите на индустриалната инфраструктура”, подчерта Даниела Бобева при представяне на намеренията за създаване на правителствената програма за реиндустриализация. “Проектите в енергетиката ще открият допълнителни възможности за българските строителството”, допълни зам.министър-председателят.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...