Menu
Max_Weber

ЕК: Няма да има процедура по прекомерен дефицит срещу България

Европейската комисия потвърди очакването на българските институции за липсата на основание за стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни. ЕК публикува днес Доклада за Република България, изготвен на основание чл. 126 (3) от Пакта за стабилност и растеж, свързан с ангажиментите по прилагането на процедурите по прекомерен дефицит за държавите членки на ЕС.

В доклада Европейската комисията разглежда факторите, довели до влошаването на салдото на сектор „Държавно управление“ за 2014 г. до нивото от 5,8% от БВП. Тя определя като извънредно констатираното през 2014 г. превишение на бюджетния дефицит над референтната стойност от 3% от БВП, което е следствие от появата на необичайно и извън контрола на правителството събитие, дало негативния ефект върху салдото на сектор „Държавно управление“ за 2014 г. при статистическото прекласифициране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в сектора.

В допълнение е посочено, че това отклонение от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер и според последните прогнози на Комисията се очаква дефицитът за България да бъде под 3% от БВП както за 2015 г., така и за следващите две години. На база на оценките си за размера на структурното бюджетно салдо за 2015 г. и 2016 г. Европейската комисия очаква, че България ще спази ангажиментите си по отношение на необходимата минимална годишна корекция за достигане на заложената за страната средносрочна бюджетна цел (МТО).

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...