Menu
Max_Weber

Прекратиха концесии на плажове

Правителството прие решение за едностранно прекратяване на договора за концесия на намиращия се в община Царево, област Бургас, морски плаж „Ахтопол-север“, сключен на 15 юли 1999 г. със „Стингър“ ЕООД, гр. София.

Причина за прекратяване на концесията са констатирани системни неизпълнения на основни задължения по договора за стопанисване на плажа. Концесионерът е нарушил изискванията за осигуряване на обезопасяването на водните площи и водноспасителната дейност съгласно Наредбата, което е задължително условие на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Дружеството системно не е заплащало и дължимото концесионно възнаграждение на държавата в периода от 2012 до настоящата година. Общата стойност на всички непогасени парични задължения по договора възлизат на близо 580 хил. лв., като в сумата влизат и дължими лихви и неустойки, съгласно договорните клаузи.

Едностранно се прекратява и договорът за концесия на морски плаж „Обзор-централен“ в община Несебър, област Бургас. Договорът е сключен на 6 март 2000 г. с ЕТ „Рали Пенков“, гр. Бургас. Причина за прекратяването са констатирани системни неизпълнения на основни задължения по договора за представяне на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задължението за плащане на концесионно възнаграждение за периода от 2007 г. до 2015 г., както и гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

Дружеството системно не е заплащало и дължимото концесионно възнаграждение на държавата в периода от 2013 г. до настоящата година. Общата стойност на всички непогасени парични задължения по договора възлизат на близо 206 хил. лв., като в сумата влизат и дължими лихви и неустойки, съгласно договорните клаузи.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...