Menu
Max_Weber

Дават на концесии 15 плажа

Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга за петнайсет морски плажа – „Приморско - юг“, „Бяла - Централен 5“, „Градина - Централен“, „Градина - Запад“, „Лозенец“, „Черноморец - юг“, „Червенка“, „Нестинарка“, „Св. Влас - Централен“, „Нов плаж - Св. Влас“, „Св. Влас - Запад“, Китен - Юг“, „Росенец - Север“, „Бургас - Централен“, „Бургас - Север“.

Предлаганият 15-годишен срок на концесиите е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесионерите ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на регионалното развитие и благоустройството и проведен от комисия, назначена от министър- председателя.

Размерът на минималното годишно концесионно плащане е определен съгласно приетата от кабинета методика. Определени са и съответни гаранции за участие в процедурите и са предложени банкови гаранции за концесионните плащания и доброто изпълнение на всички останали задължения по договорите.

С други решения, предвид констатирани системни неизпълнения на нормативните изисквания, регулиращи организацията на дейността като условия за осъществяване на концесиите, Министерският съвет определя срок до 01.06.2016 г., в който концесионерът на морски плаж „Несебър – юг” – „Сироко" ЕООД, и концесионерът на плаж „Слънчев бряг - север“ – „Сънивест“ ООД, трябва да изпълнят определените в концесионните договори задължения.

На концесионерите се предоставя последна възможност да приведат поставените преместваеми обекти и допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в съответствие със съгласуваната от министъра на регионалното развитие и благоустройството схема от ЗУЧК за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морския плаж за летен сезон 2016 г. Те трябва да извършат дължимите към датата на приемане на решението плащания по договора в пълен размер. След изчерпване на тази допълнителна възможност за доброволно изпълнение от страна на концесионера на това условие на концесията, ще се премине към крайния акт – прекратяване на договора. При неизпълнение на определените условия или при установяване на ново неизпълнение на концесионния договор, той ще се счита за прекратен, считано от 30.09.2016 г.

След прекратяване на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството ще предприеме действия за предоставяне на плажовете под наем или на концесия.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...